ANASAYFA

TASAVVUF

PORTRELER

ZİYARETCİLER

NAMAZ

ÖNCÜLER

EFENDİMİZ

MAKALELER

KADIN -AİLE

KUR`AN ve BİZ


   
  Kuran ve Biz - www.kuranvebiz.com
  - Vahhabi ve şia mezhepleri
 

 

Bilgisayar kullanımının artması, internet ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler ve insanımızın bilinçlenmesiyle  ve en önemlisi Rabbimizin bir lutfu olarak Müslümanlar  kendi inançlarını sorgulamaya başladılar.   Bu bağlamda gelenek ve hurafelerden kurtularak yeniden dinin özüne yönelme ve dini temel kaynağından öğrenme eğilimleri ortaya çıktı.  Rabbimize ne kadar şükretsek azdır ki,  artık insanlar yeniden Kur`ana sarılıyor ve Vahyi anlamaya çalışıyor..

 

İşte tam bu noktada insanların karşısına geleneksel İslam`ın,  hurafelerle yoğrulmuş din anlayışlarının temsilcileri çıkıyor ve bu düşünen, Müslümanların niçin günümüzde böyle perişan olduğunu sorgulayan, atalarından öğrendiklerini körü körüne taklid etmeyen bu insanları, „ Bunlar Mezhepsiz, bunlar Vahhabi, bunlar Şii !!!“ gibi yaftalarla suçluyorlar ve böylece bu tür yönelişleri engellemeye çalışıyorlar..

 

Bu iddiada bulunanlar ne Mezhebleri ne Vehhabileri, ne iranda hakim olan Şia mezhebini bilmektedirler. Aslında bu tür insanların en büyük problemi İsalm`ı anlama gayretine girmemiş olmalarıdır.. Bilgilerine, ya engin çay sohbetlerinde, yada kutsadıkları  bazı kişilerin derin (!) kitaplarından ulaşmışlardır..

 

Oysa Kur`ana yönelen dinamik Müslümanlar bu tür yakıştırmalardan  uzaktır. Onların temel kaynağı Kur`andır.. Bu bölümde Vehhabilerin ve İmamiyye Şia`sının sadece bazı iddialarını Kur`anla karşılaştırdık ve doğru olmadığını izah etmeye çalıştık...Elbette doğru olan itikadları çoktur, ançak bizim burda yer vermediğimiz birçok yanlış inançlarıda vardır.. Herşeyin en doğrusunu bilen Rabbimizdir..

 

Ey Rabbimiz, Seni tenzih ederiz, Senin bize öğrettiğinden başka bir ilmimiz yoktur. Alim olanda sensin, hakim olanda sensin.

VEHHABİLER VE  İSLAM ANLAYISLARI


MÜTEŞABİH AYETLER


ALLAH`IN (cc) GÖRÜLMESİ


ALLAH`IN (cc) ARŞA İSTİVA ETMESİ


İMAN AMEL İLİŞKİSİ


TASAVVUF KONUSU


KABİRLERİN ÜZERİNE KUBBE YAPMAK

 

 

 

İMÂMİYYE ŞİASI (İsnâaşeriyye) ON İKİ İMAM MEZHEBİ

 

I- HADİS KAYNAKLARI

 

II- İMAMİYYE’YE GÖRE KUR’AN VE HADİSLERİN KONUMU

 

A-    Hadislerin, Kur’an âyetlerini nesh yani iptal edebileceğini iddia etmeleri

B-    Kur’an hakkındaki itikatları

C-    Kur’an’da bâtın yani gizli mana oldugunu iddia etmeleri

D-    Kur’an’ı tefsir etmeleri ve tefsir anlayışları

 

III- İMÂMİYYE ŞİASI’NIN İMAMET KONUSUNDAKİ İNANÇLARI

 

1 - İmamlar nasıl kim tarfından seçilir ?

2 - İmamiyyeye göre Mehdi inançı

3 - Ehl-i Beyt kimdir ?

4 - Müminlere imam olmak, imametin şartları
  

  

 

Kim, neye çaǧɪrɪyor ?

 
  Bugün toplam 10 ziyaretçimiz var  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden