ANASAYFA

TASAVVUF

PORTRELER

ZİYARETCİLER

NAMAZ

ÖNCÜLER

EFENDİMİZ

MAKALELER

KADIN -AİLE

KUR`AN ve BİZ


   
  Kuran ve Biz - www.kuranvebiz.com
  - Bunları hiç duydunuz mu ?
 

Fizik* Hazini (7. yüzyıl) yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin.

* Fergani (9. yüzyıl) ekliptik meyli ilk tesbit eden bilgindir.

* Farabi (870-950) ses olayını ilk kez fiziki yönden açıklamıştır.

* İbni Heysem (965 - 1051) islam dünyasının en büyük fizikçisidir.

* Ömer Hayyam (? - 1123) cebirdeki binom veya newton formülünü bulan bilgin.

* Fizik sahasının diğer ünlü isimleri: Kindi (803 - 872), İbni Sina (980 - 1037), Şihabettin Karafi (? - 1285), Kemaleddin Farisi (? - 1320).

Hat Sanatı* Yakut-ı Mustasımi (13. yüzyıl) Anadolu'da 13. yüzyılın ortalarından başlayıp, 15. yüzyılın ortalarına kadar hat sanatına tesir etmiştir.

* Şeyh Hamdullah (1429-1520) Yakut-ı Mustasımi'nin koyduğu kurallarda bazı değişiklikler yaparak Arap yazısına daha sıcak, daha yumuşak bir görünüm kazandırdı.

* Hafız Osman (1642-98) Arap yazısına estetik bakımdan en olgun biçimini kazandırdı. Bu tarihten sonra yetişen hattatların hepsi Hafız Osman'ı izlemişlerdir.

Halıcılık* İnsan figürünün kullanılmaması Müslüman dünyasında halıcılığın da gelişmesini sağlamıştır.

Haritacılık* Kaşgarlı Mahmut (11. yüzyıl) Japonya'yı gösteren, bilinen en eski dünya haritasının sahibidir.

* İdrisi (1100 - 1166) yedi asır önce bügünkine çok benzeyen dünya haritası çizmiştir.

* Mürsiyeli İbrahim (15. yüzyıl) Piri Reis'ten 52 sene önce bugünkine uygun bir Akdeniz haritası çizmiştir.

* Piri Reis (16. yüzyıl) dünya haritalarıyla tanınmıştır. Rus tarihçi Sergey Manukov, Piri Reis'in 1513'te çizdiği haritasının benzerini hazırlamanın ancak dünyanın uydudan çekilmiş fotoğraflarıyla mümkün olduğunu bildiriyor.

Havacılık* İbni Firnas (? - 888) Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.

* Hazerfen Ahmed Çelebi (17. yüzyıl) havada uçan ilk Türk ve planörcülüğün öncüsüdür.

İlim Merkezleri* Halife Me'mun (813 - 832) tarafından devlet merkezi olan Bağdat’ta ilk dâimi rasathane kurulmuştur.

* Fas'taki Karaviyyin Camii Medresesi 859’da kuruldu.

* Kahire'deki el-Ezher Camii Medresesi 972’de ve yine aynı şehirde Dâr'ul Hikmet 11. asırda kurulmuş oldular.

* Endülüs'teki Kurtuba Medresesi ise 10. asrın bidâyetinde kurulmuştur.

* Sultan Bayezit Külliyesi'nde 1488 yıllarından itibaren, Tıp Medresesi'nde okuyan öğrenciler staj görmüştür. Bayezit Külliyesi'ne bağlı şifahanede akıl ve ruh hastaları tedavi görürdü ve tedavi için müzik, çiçekler, çeşitli av etleri ve ilaçlar kullanılırdı.

Kimya* Razi (864 - 925) asırlar boyunca Avrupa'ya ders veren ünlü bir kimyagerdir.

* Alkol, sülfürük asit ve nitrik asit maddeleri Müslümanlar tarafından keşfedildi.

Matematik ve Geometri* Harizmi (780-850) sıfır rakamını bulmuş ve ilk cebir kitabını yazmıştır.

* İbni Türk (9. yüzyıl) cebirin temelini atan islam bilgini.

* Ebu Kamil Şuca (? - 951) Avrupa'ya matematiği öğreten islam bilgini.

* Ebu'l Vefa (940 - 998) matematik ve astronomi bilginidir. Trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik dehasıdır.

* Macriti (? - 1007) matematikte başkan kabul edilen Endülüslü matematikçi.

* Gıyasüddin Cemşid (? - 1429) ondalık kesir hakkında ilk eser yazan matematikçidir.

* Mağribi (16. yüzyıl) Çağının en büyük matematikçilerinden. Mağribinin eseri olan "Tuhfetü'l Ada" isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar gösterilmiştir.

* İsmail Gelenbevi (1730 - 1791) 18. yüzyılda Osmanlılar'ın en güçlü matematikçilerindendir.

Matematik ve geometride diğer ünlü şahıslar: Kindi (803 - 872), Muhammed Bin Musa (9. yüzyıl), Sabit Bin Kurra (? - 901), Kerhi (? - 1029), İbni Rüşd (1126 - 1198), Nasirüddin Tusi (1201 - 1274), Kemaleddin Farisi (? - 1320), Seyyid Ali Reis (? - 1562).

Mikrobiyoloji* Akşemseddin (1389 - 1459) Pasteur'den önce mikrobu bulan ilk bilim adamı. İstanbul'un manevi fatihi ve büyük bir mutasavvıftır.

* Kambur Vesim (? - 1761) verem mikrobunu Robert Koch'dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor.


                                                                   DEVAMI>>>
SAHTE TANRILAR

 
  Bugün toplam 10 ziyaretçimiz var  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden