ANASAYFA

TASAVVUF

PORTRELER

ZİYARETCİLER

NAMAZ

ÖNCÜLER

EFENDİMİZ

MAKALELER

KADIN -AİLE

KUR`AN ve BİZ


   
  Kuran ve Biz - www.kuranvebiz.com
  - Mezhebe nasıl bakmalı ?
 

 

Sahabe döneminde din hep birinci planda yer alıyordu. O mübarek insanlar bütün hayatlarını İslam`a göre düzenliyorlardı. İslam`ı yaşamak ve yaşatmak en önemli gayeleriydi…

 

Daha sonra gelenlerde ise din öncelikli olmaktan çıktı. Artık onların gündemini daha çok mal, mülk, servet, saltanat, ganimetler, yeni yeni ülkeler fethetmek meşgul ediyordu….

 

Büyük kitleler belki de bu yüzden dinlerini öğrenmeye vakit ayıramadılar. Dindeki bu eksikliklerini de, o devirde ilimle uğraşan, medreselerde müderrislik yapan ilim adamlarının bilgisine başvurarak gidermeye çalıştılar…

 

Ebu Hanife, İmam Şaafi, Imam  Malik, Ahmed bin Hanbel, Caferi Sadık, İbni Hazm gibi insanlar işte o medreselerde yetişen ve hocalık yapan bu ümmetin büyük alimlerindendir, ancak onlar hiçbir zaman „biz bir mezhep kuruyoruz, bizi taklid edin“ demediler….

 

Artık insanlar dini hayattaki problemler için zahmet çekmiyor, araştırmaya girmiyor sadece bu alimlere danışarak çözüme ulaşıyorlardı…

 

Bu durumdan devrin yöneticileride faydalanır oldu zamanla…Bazı uygunsuz icraatlarını bu alimlere onaylatmak istediler… Onaylayanlar „Saray Mollası“ ünvanını alarak rahata kavuştu, onaylamayanlar ise işkenceler uğradı. Kimiside haytından oldu, Ebu Hanife gibi…

 

Yıllar geçtikce Kitap ve Sünnet`ten uzaklaşıldı,  ve maalesef  „Mezhep“  kelimesinin manasını bile bilmeyen insanlar tarafından „Mezhepcilik“ savunulur oldu…Evet bu tarihi seyri daha da detaylandırarark uzun uzun anlatmak mümkündür..

 

Şimdi BİZ bu konuda nasıl davranalım ?

 

Biz cahiliz, mukallidiz, Kur`anı anlayamayız, sünneti bilmeyiz, ömrümüzün sonuna kadar uğraşsak bile eski alimlerin bilgisine yetişemeyiz diye onları körü körüne taklid mi edelim ?

 

Yoksa, Biz Mezhep filan tanımayız, onların hepsi sapık, bizim bilgimiz bize yeter“ diye bu tarihi mirası yok mu sayalım ?

 

İfrat ve Tefritten Rabbimize sığınarak diyoruz ki;

Biz Tevhid Nesli olarak dinimizi önce Kur`andan ve onun canlı örneği Rasulullah`tan öğreniriz.. Elbette ki, Rasulullah`ın Kur`ana aykırı bir söz söylemiyeceğinin bilincinde olarak…

Bütün bunlardan sonra yinede konuları anlamada zorluk çekersek o zaman önceki alimlerimizin görüşlerine müraacat ederiz… Elbette ki, şeytanın hiç boş durmadığını ve alimlerin kitaplarının da korunmuş olmadığını hesaba katarak…                                                                                                              1. MEZHEPLER HAKKINDA KISA BİR ARAŞTIRMA

-          İslâm Tarihinde Mezheblerin Çıkış Sebebleri

 

-          Mezheplerin Çıkışı

 

-          İslamda Mezheplerin Hükmü

 

-          Bid'at Mezheplerinin Özellikleri

 

-          Mezheblerin genel tasnifi

 

-          Akaid mezheblerin muhtelif açılardan taksimi

 

 1. MEZHEP VE MEZHEPCİLİĞİN DEĞERLENDİRMESİ

 1. İSLAM`DA MEZHEP

-          İSLÂM VE İMAN’IN HAKİKATİ

 

-          DÖRT MEZHEBTEN BELLİ BİR MEZHEBİ TAKLİD ETMEK NE VACİPTİR, NE DE MENDUP

 

-          İSLÂM’IN ESASI ALLAH’IN KİTABI VE RASÛLULLAH’IN SÜNNETİYLE AMEL ETMEKTİR

 

-          İNSAN ÖLDÜĞÜNDE  MİZANDA  MEZHEP VEYA TARİKATTAN SORGUYA ÇEKİLİR Mİ?

 

-          BELİRLİ BİR MEZHEBE BAĞLANMANIN GEREKLİ OLDUĞU SÖZÜNÜN ASLI SiYASETLE İLGİLİDİR

 

-          MEZHEBİN BİD’AT OLUŞU KONUSUNDA DEHLEVİ’NİN ARAŞTIRMASI

 

-          RASÛLULLAH’TAN BAŞKA BİRİSİNE TAASSUP GÖSTEREN SAPIK VE CAHİLDİR

 

-          UYULMASI GEREKEN İMAM RASÛLULLAHTIR

 

-          İHTİLAF VE TEFRİKALAR MEZHEPLERE TABİ OLMA YÜZÜNDENDİR

 

-          İMAM EBU HANİFE’NİN MEZHEBİ KUR’AN VE SÜNNETLE AMEL ETMEKTİR

 

-          MÜÇTEHİD İÇTİHADINDA HATA DA YAPABİLİR,  HATA YAPMAYAN SADECE PEYGAMBERDİR

 

-          HAK KESİNLİKLE RASÛLULLAH’IN DIŞINDA HİÇBİR KİMSENİN GÖRÜŞÜYLE SINIRLANDIRILAMAZ

 

-          ÖNEMLİ BiR İKAZ

 

-          BU ÜMMETİN HALİ ANCAK EVVELKİLERİN ISLAH OLUNDUĞUYLA ISLAH OLUNUR

 

-          İMAM-I Â’ZAM (EN BÜYÜK İMAM) RASÛLULLAHTIR

 

-          ALLAH BİZE SIRAT-I MÜSTAKİM’E GİRMEMİZİ EMREDİYOR

 

-          GAZABA UĞRAYANLAR, HAKKI SADECE KENDİ MEZHEBİNDEN KABUL EDERLER 

 

-         RASÛLULLAH BELLİ BİR MEZHEBİN İNSANLAR İÇİN GEREKLİ OLDUĞUNU SÖYLEMEMİŞTİR

 

-        FASIL

 

 

 1. Reform Değil Kur’an'a Dönüş ya da Dirilişimizin Önündeki Engeller

 1. Ehl-i Sünnet kimdir ?

 1. Imam Ebu Hanife`nin islam anlayışı

 1. Mezhepler  din yapılmamalıdır

 1. Sünni veya şii olmak zorunda mıyız ?

 

 1. MEZHEPCİLİĞE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

 

-          BİZİM MEZHEPLERİN HIRİSTİYAN MEZHEPLERDEN FARKI NE?

 

-         BİR MEZHEBE GÖRE CENNETLİK, DİĞERİNDE CEHENNEMLİK OLUYOR

 

-          AYRILIK RAHMET DEĞİL FELAKETTİR

 

-          MEZHEPLERDEN KURAN’IN İSLAMI İLE KURTULURUZ

 

-          NE OLACAK DİŞLERİ ÇÜRÜYEN HANEFİLERİN HALİ?

 

-          MEZHEP İMAMININ RÜYADA ALLAH’I GÖRDÜĞÜ UYDURMASI

 

-          HALA ATALARINIZIN MEZHEBİNE Mİ İNANIYORSUNUZ?

 

-          MEZHEPLERİN ÇELİŞKİLERİNE  100 ÖRNEK

 

 

 1.  Ehl-i Sünnet, Ehl-i Teşeyyu

 1. VEHHABİLİK VE İMAMİYYE ŞİA`SI

 Mezhepler 1/4 - Vahyin Penceresinden

Mezhepler 2/4 - Vahyin Penceresinden


Mezhepler 3/4 - Vahyin Penceresinden


Mezhepler 4/4 - Vahyin Penceresinden 
  Bugün toplam 10 ziyaretçimiz var  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden