ANASAYFA

TASAVVUF

PORTRELER

ZİYARETCİLER

NAMAZ

ÖNCÜLER

EFENDİMİZ

MAKALELER

KADIN -AİLE

KUR`AN ve BİZ


   
  Kuran ve Biz - www.kuranvebiz.com
  - Tüm makaleler için tıklayın
 
İç Denetim
 Hıristiyanlıkta şirk en büyük günahtır. Birinci emir şirki yasaklar....
 
Ilımlı İslam
 İslam Dini'ni farklı isimler altında mecraından saptırma, özünü değiştirme ve çağdaş birtakım siyasi projelere alet etme maksadıyla icad edilmiş yeni bir kavramdır
 
"Hadis alanında, metin tenkidi ihmal edilmiştir"
TOKAD'ın "Hadise Yaklaşımda Usul" seminerinde konuşan Bülent Gökgöz, "Sened değerlendirmesi hadis us
 
Hira’dan inkılaba: Bir öncü neslin inşası
Rabbani ilkelerde sebat eden, baskılara, engellemelere ve saptırma girişimlerine
 
Dini Bilginin Oluşumunda Aklın Rolü
 İslam dini insanın dini yükümlülüğünü, onun akleden ve irade sahibi bir varlık oluşuna bağlamış ve bu iki yeteneği onun fıtratına yerleştirmiştir.
 
Süper Bir Mehdi İstiyorum
 Bir ramazan gecesiydi. Ortalık zifiri karanlıktı. O esnada sanırım uyuyordum.
 
Dini Allah'a Has Kılmak
Dîni Allah’a has kılmak, biz insanlar açısından geçerli bir tutum, davranış ve iman
 
Örtülü Putlar: Çağdaş İkonlar
Batı medeniyetinin etkisiyle meydana getirilen yeni tip in­sanın kafa yapısı
 
Kuranda Rasulullah
 Allah-u Teala çeşitli zamanlarda insanlara kulluklarını hatırlatmak, onları şirkten arındırmak ve büyük günün azabından onları korkutmak üzere, yine insanların içlerinden bazılarına vahiy göndermiştir
 
Yetiş Yâ Muhammed
 “Yetiş Yâ Muhammed” veya Alın Bandajındaki “Ya Hüseyn”
 
Mütevatir Hadis Var mıdır?
Gerçek mütevâtirde ise -namazın kılınış şekli, vakitleri, ezan, bayram namazları, haccın yapılış şek
 
Dinimizi doğru ögrenelim
 Dinimizin bir kitabı, bir de peygamberi vardır. Kitab’ını korumayı Allah üstlenmiştir. O, şöyle buyurur:

 


Vesile Salih Ameldir
 İnsan yapısal olarak Allah'a inanmaya meyilli yaratılmıştır. Zihinsel olarak O'nu inkara yeltenenler için sebepler zinciri bir noktada mutlaka sona ermektedir.
Tasavvuf ve İslam kitabinin eleştirisi üzerine
 Eleştirmek, emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker görevini yapmaktır. Bugün en çok eksikliğini duyduğumuz şeylerden biridir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Hz. Adem'in yaratılışından ..
TEVBE
Tevbe, Kur'an'da, kulun yaptığı kötü işten, günahtan veya küfürden/şirkten vazgeçerek Allah'a
Cumhuriyet'i kuran kadro Anadolu'yu tanımıyordu
Dini, modernleşmenin engeli olarak gördükleri kesin. Bu da pozitivizm kaynaklı
İSLAM TERMİNOLOJİSİNDE TAKVA KAVRAMI
Takva, sadece psikolojik anlamda bir korku(havf) olmayıp; Allah’a karşı derin
Ey Rabbim benim halkim bu kurani terk etti..
 Kuran, bilgiden ziyade esasında bir bilinç kaynağıdır. Epistemolojiden ziyade ontolojiye dâhildir. Yani bilgi kaynağı olmaktan ziyade, bilgiye ulaşacak olan insanoğluna hitaptır..
Kanaralaşmak
Kanaralaşmak, bir Orta Anadolu halk deyimidir. Kısaca işlevinin tersini görmek, görevinin tam tersin
Büyük aldanış: Dünya hayatını ahirete tercih etmek
Çarçabuk geçen dünyayı kalıcı olan ahirete tercih eden insanların bu tercihi çok büyük
Abdest ve Kuran
 Bu yazımızda toplumumuzda genel kabul gören bir yanlışı, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'deki yanlış yorumlanan bir ayeti incelemeye ve Kur'an'a uygun olan anlayışı ortaya koymaya çalışacağız
Kim bu Allah dostlari
 Alın size deforme edilmiş kavramlar manzumezine bir örnek daha. Evliya (çoğul) -veli (Tekil) veya Allah Dostları diye nitelenen çarpıtılmış ve çürümeye yüz tutmuş kavramlar zinciri.
Kadın-Erkek İlişkilerinde İffet
Kadın-erkeğin iffet ölçüleri içerisinde yardımlaşmaları ve dayanışmaları elbetteki elzemdir. Ancak b
İslami Mücadele Alanında Uzlaşma Bid'ati: Müdahene
Hz. Peygamber hiç bir zaman İslam'ın Allah tarafından konulmuş ilkelerini
 
Fenerbahçeliler kadar davamızda duyarlı olmadıkça
Fotbolizm dininin idollerinden biri olan FB'nin taraftarlarının o dinin diğer
 
Mekke müşriklerinden farklı bir şey söyleyin!
Görüldüğü gibi bugünün cahiliye mensupları yeni bir şey söylemiyorlar. Mekkeli müşriklerin söyledikl
Müslümanların Türkçüleştirilmesi
Rejimin verdiği imkanlar ölçüsünde İslami faaliyet yapmanın bedeli ise, tevil ederek de olsa rejimin
 
MEHMET AKİF'İN FİKİR ESPRİSİ
R. Özdenören’in Özgün İrade Dergisi’nde yayınlanan bir söyleşisinde Mehmet Akif ve benzeri yaklaşım sahiplerini fikriyatını modernizme, pozitivizme, Batı hayranlığına bağlayan değerlendirmeleri ciddi tahlillere muhtaç.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Bugün toplam 10 ziyaretçimiz var  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden