ANASAYFA

TASAVVUF

PORTRELER

ZİYARETCİLER

NAMAZ

ÖNCÜLER

EFENDİMİZ

MAKALELER

KADIN -AİLE

KUR`AN ve BİZ


   
  Kuran ve Biz - www.kuranvebiz.com
  - Kur`anlı makaleler...
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdest ve Kuran
 
Bu yazımızda toplumumuzda genel kabul gören bir yanlışı,
daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'deki yanlış yorumlanan bir
ayeti incelemeye ve Kur'an'a uygun olan anlayışı ortaya
koymaya çalışacağız
 
 
Samirici okuyuş biçimi..
 
Son zamanlarda moda haline gelen
okuyuş biçimi ifadesi temelde, farklı görüşlerin
kabul görmesi için bir ikna çabası özelliği taşımaktadır
 
 

Kur'an-ı Kerim'de 'tekrar'ın hikmeti
 
Kur'an'da tekrar edilen konular, önemlerinden
dolayı tekrar edilmişlerdir. Ayrıca Kur'an'da bir olay
 
 
Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım istemek!
 
Namaz; ölümlü insan ile sürekli ve kalıcı
güç olan yüce Allah arasındaki doğrudan ilişkidir... Namaz
 
 
 
Kur'an-ı Kerim'in ahlâki öğretileri
 
Şanı yüce Rabbimiz hayat kitabımız Kur’an-ı Kerim’de
bizler için bir takım emir ve nehiyler buyurmuş
 
 
Nebevi Şikayet: Bu kavmim Kur'an'ı terketti
 
İşte bütün çağlarda olduğu gibi 21. asırda da
Kur'an aynen bu şekilde "mehcur" bırakılmaya devam etm
 
 
 
Yusuf Kardavi: Kur'an'da kadın ve kadının sesi meselesi
 
Kur'an'da kadının halkın içinde konuştuğuna
dair diğer bir örnek ise Medyen kavmindeki iki kadındır.
 
 
Birey ve toplumsal açıdan değişim ve Kur'ani yöntem
 
Toplumsal değişim bireysel değişimle başlar.
Ademoğlu, iman ettikten sonra intisap ettiği İslam'ın e
 
 
 
Muhammed Ahmed Abdusselam: Kur'an niçin indirildi?
 
Gerçekte bu kitap, senin hayatının ve gücünün
kaynağı iken, senin onunla ilişkin ancak ölüm vakti ge
 
 
Mehmet Alagaş: Kur'an'a yönelirken (Tefsirlerden faydalanmak)
 
Bütün tefsirlerin yaşanılan çağa göre hazırlandığını
dikkate al­mamız gerekir. Daha önce de belirtti
 
 
 
Ramazan, Kur'an ve İnkılap ayıdır!
 
Oruç, yaratıcımızla, çevremizle ve kendi nefsimizle
olan ilişkilerimizde olumsuzluklardan arınma duy
 
 
Fevzi Zülaloğlu: İslam'da eylemsiz iman oktur
 
Kur'ani anlamda iman, salt bilmek olmadığı,
amelle bütünleştiği, iman ve amel ayrı ayrı iki alan
olm
 
 
 
Ahmed Kalkan: Kur'an'ın insanı güzelleştirmesi
 
Kur'ân-ı, insanların dikkatlerini hep güzele döndürür.
Güzelliği doyasıya seyretmek ve kavrayabilmek
 
 
Doç. Dr. Remzi Kaya: Kur'an'da Hz. Peygamberin beşer ve ümmi oluşu -2-
 Öte yandan, Ârâf Suresi 157. ayeti
yorumlayan alimler,
Hz. Peygamberin ümmi ve beşer olduğu k
 
 
 
Doç. Dr. Remzi Kaya: Kur'an'da Hz. Peygamberin beşer ve ümmi oluşu -1-

 
Hz. Muhammed Peygamberlerin sonuncudur.
Onun geleceği Tevrat ve İncil’de haber verilmiştir. Söz konu
 
 
Ahmed Kalkan: Ashâbın Kur'an anlayışı
 
Onları Kitabullah yönlendiriyordu.
Eğitimleri Kitapsız değildi, mahkemeleri, meclisleri, devletleri
 
 
 
Kur'an-ı Kerim hakkında gayr-i müslimlerin söyledikleri

Tarihte, Kur'an gibi sert saldırılara maruz kalan
ve aynı zamanda heyecan ve sebatla savunulan başka
 
 
Ömer Şevki Hotar: Bilgiyi kaynağından öğrenmek
 
Aydın sanılanların bir kısmı da dahil olmak üzere,
birçok insan, bilgiyi kaynağından edinmek yerine
,
 
 
 
Kur'an kıssalarının önemi
 
Kur'an'ı muhatap alanlar Kur'an kıssalarına
öğüt almak için yaklaşmalı, zihinlerini onlarla ilgili h
 
 
Ercümend Özkan: Kur'an meali okuyunuz!
 
Bir meâlin filan veya falan kitabevi,
Diyanet veya başkası tarafından yapılıp yapılmadığına bakmayın
 
 
 
Doç. Dr. Ruhi Özcan: Kur'an'ın özü üzerine...
 
Bugün dünyada 24 saat devamlı olarak Kur'an
tilaveti yapan radyo vericileri var. Şüphesiz Çok fazla
 
 
Yusuf Aydın: Kur'an nasıl nir kitaptır?

 Sosyal yaşantımızdaki birçok konuda
olduğu gibi yanlış, fakat yaygın olan geleneksel anlayış Kur'an'
 
 
 
Prof. M.Sait Şimşek: Kur'an-ı anlamak üzerine

Kur'an-ı anlamaya çalışmak, ayetleri üzerinde
düşünmek her şeyden önce bizzat Allah'ın emridir. Yüce
 
 
Aliya İzzetbegoviç: Kur'an-ı nasıl okumalı?
 
Her şeyden evvel Kur'an'ın bir bütün olduğunu
akılda tutmak gerekir. Tek başına alınmış ve metinden

Fatiha Suresi, kula kulluğun reddi çağrısıdır
 
Fatiha Suresini konu edinen Beytullah E. Önce,
Ezen ve ezilen ilişkisinin hüküm sürdüğünü her vasatt
 
 
Müzzemmil Sûresi, İslami eğitim ve mücadelenin ilkelerini açıklar
 
TOKAD'ın seminerinde Müzzemmil Suresi'nin
bugünün sosyal ve siyasal işleyişiyle ilgili mesajlarını k
 
 
 
“Kur’an Dışı Din Anlayışının Temelleri” seminerinden notlar
 
TOKAD'ın düzenlediği “Kur’an Dışı Din Anlayışının
Temelleri” seminerinde sahih İslam anlayışından uy
 
 
'Oku' emri, hayata müdahale çağrısıdır

TOKAD tarafından “Kur’an Okumaları” başlığı
altında düzenlenen seminerlerin ilkinde Alâk Suresi işle
 
 
 
  
  Bugün toplam 10 ziyaretçimiz var  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden