ANASAYFA

TASAVVUF

PORTRELER

ZİYARETCİLER

NAMAZ

ÖNCÜLER

EFENDİMİZ

MAKALELER

KADIN -AİLE

KUR`AN ve BİZ


   
  Kuran ve Biz - www.kuranvebiz.com
  ANASAYFA
 
Image Hosted by ImageShack.us Kur'an'ı Anlama Platformu Meal Yarışması 2011
 ;    
 MERYEM SURESİ  HAKKA SURESİ  YASİN SURESİ  HUCURAT SURESİ
       
 
ALAK
KALEM
MÜZZEMMİL
MÜDDESSİR

FATİHA

LEHEB

TEKVİR

AL`A
LEYL
FECR
DUHA

İNŞİRAH

ASR

ADİYAT

KEVSER

TEKASÜR

MAUN

KAFİRUN

FİL

FELAK
NAS

İHLAS

NECM
ABESE

KADİR

ŞEMS

BURUC
TIN

KUREYŞ

KARİA

KIYAMET

HÜMEZE

MÜRSELAT

KAF

BELED

TARIK

KAMER
SAD
ARAF

CİN

YASİN

FURKAN
FATIR
MERYEM
TA-HA
VAKIA
ŞUARA
NEML

KASAS

İSRA

YUNUS

 HUD

YUSUF

HİCR

ENAM

SAFFAT

LOKMAN

ALLAH´IN DİNİ İSLAMDIR. İSLAM DİNİ Hz. ADEM İLE BAŞLAMIŞ VE BÜGÜNE KADAR GELMİŞTİR. ÖNCELERİ MÜSLÜMAN OLAN İNSANLAR ZAMANLA ALLAH´IN DİNİNDEN SAPARAK ,  HURAFELERE DALARAK, BİRDE ARALARINDAKİ KISKANÇLIKTAN DOLAYI YAHUDİLEŞMİŞLER VEYA HIRİSTİYANLAŞMIŞLARDIR. YANİ YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIK İSLAMDAN SAPAN  GRUPLARIN OLUŞTURDUĞU UYDURUK DİNLERDİR.

Allah nezdinde hak din İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur.    ( Âl-i İmrân  19)


Kim, İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.   ( Âl-i İmrân  85)


ALEMLERİN RABBİ´NİN BÜTÜN ELÇİLERİ İNSANLARI İSLAMA ÇAĞIRMIŞLAR, ONLARIN MÜSLÜMAN OLMALARINI İSTEMİŞLERDİR.

Nuh (a.s) şöyle dedi:

"Eğer yüz çeviriyorsanız, zaten ben sizden bir ücret istemedim. Benim ecrim Allah'tan başkasına ait değildir ve bana müslümanlardan olmam emrolundu."   (Yunus 72)

Yusuf (a.s) şöyle dedi:

"Ey Rabbim! Mülkten bana (nasibimi) verdin ve bana (rüyada görülen) olayların yorumunu da öğrettin.
Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat!"   (Yusuf 101)

 

İman eden sihirbazlar firavuna şöyle dediler:
 
Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, müslüman olarak canımızı al, dediler. (Araf 126)
 

Efendimiz Muhammed (s.a.v)`ye şöyle denmesi istenmişti:

(De ki:) Ben ancak, bu şehrin (Mekke'nin) Rabbine -ki O burayı dokunulmaz kılmıştır- kulluk etmekle emrolundum. Her şey de zaten O'na aittir. Bana müslümanlardan olmam " emredildi. (Neml 91)

 

Kur`ana iman eden Ehl-i Kitap şöyle dedi:

Onlara (Kur'an) okunduğu zaman: Ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden gelmiş hakikattir. Esasen biz daha önce de müslüman idik, derler.   (Kasas 53)

 

İbrahim ve İsmail (a.s) bizzat şöyle dua buyurdu:

"Rabbimiz bizi, sana teslim olmuş müslümanlardan eyle ve zürriyetimizden de müslüman olan (senin iradene teslim olan) bir topluluk yetiştir."   (Bakara 128)

Hz. İsa'nın (a.s) ve Havarilerinin dini de İslâm'dı. İsa (a.s) şöyle dedi:


Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. İsa, onlardaki inkarcılığı sezince: Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir? dedi. Havariler: Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler müslümanlarız, cevabını verdiler.  
(Al-i Imran 51 -52)

İbrahim (a.s) ve torunu Yakup (a.s):

Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Alemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti.  Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti, Yakub da: Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslam'ı) seçti. O halde sadece müslümanlar olarak ölünüz (dedi).   (Bakara 131-132)

Firavun da şöyle demişti:

Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet (denizde) boğulma haline gelince, (Firavun:) "Gerçekten, İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de müslümanlardanım!" dedi.  Şimdi mi(iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.    (Yunus 90-91)


İslâm, bütün İsrail Nebileri'nin hayat tarzıydı.


"Kuşkusuz biz, içinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı indirdik, müslim olan, tüm peygamberler, Yahudi olan kimselerin davalarında onunla hükmetti."    (Maide 44)

Lût kavmini helak etmeye gelen melekler şöyle dediler:


-Biz, dediler, suçlu bir kavme gönderildik.

-Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya (geldik).

-(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır).   -Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık.
-Orada bir tane dışında hiçbir müslüman evi bulamadık. (Zariat 32-36)

 

Sebe Melikesi Belkıs, Hz. Süleyman (a.s)'a şunu söylemişti:

Melike gelince: Senin tahtın da böyle mi? dendi. O şöyle cevap verdi: „Tıpkı o!“  „Zaten (buraya gelmeden) önce bize (İslam inancı hakkında) bilgi ulaşmış ve biz müslüman olmuştuk. Onu, Allah'tan başka taptığı şeyler (o zamana kadar tevhid dinine girmekten) alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi.

Ona: Köşke gir! dendi. Melike onu görünce derin bir su sandı ve eteğini yukarı çekti. Süleyman: Bu, billurdan yapılmış, şeffaf bir zemindir, dedi. Melike de di ki: "Ben, (bir müslüman olarak) Süleyman'la birlikte kendimi alemlerin Rabbine, teslim ettim." (Neml 42 -44)

SEBE

ZÜMER

MÜMİN

FUSSİLET

ŞU`RA

ZUHRUF

DUHAN

CASİYE

AHKAF

ZARİYAT

GAŞIYE

KEHF

NAHL
NUH

İBRAHİM

ENBİYA

MÜ`MİNUN
SECDE
TUR

LK

HAKKA
MEARİC

NEBE

NAZİAT

İNTAR

İNŞİKAK

RUM
ANKEBUT

MUTAFFİFİN

BAKARA
ENFAL

AL-İ İMRAN

AHZAB
MUMTEHİNE

NİSA

ZİLZAL

HADİD

MUHAMMED

RAD
RAHMAN

İNSAN

TALAK

BEYYİNE

HAŞR

NUR

HACC
MUNAFİKUN
MUCADELE
HUCURAT
TAHRİM
TEGABUN
SAFF
CUMA

FETİH

MAİDE
TEVBE

NASR

 
 Kendinizi tanɪtɪrmɪsɪnɪz ?  Daha Kur`an ne desin ?  Naat- Sacit Onan

Sami Yusuf -Hasbi Rabbi


MÜSLÜMANLARI UYANMAYA ÇAĞIRAN ÖNCÜLER...
 İmam Şamil  Hasan el-Benna   Seyyid Kutub    Mevdudi  Ercümend Özkan  Ahmed Yasin  Ebu Hanife    İbn-i Teymiyye  Selahaddin Eyyubi

UYDURMA HADİSLER Ayrıntı için tıklayın
"Nefsini bilen Rabbini de bilir."

"Ümmetimin Alimleri Beni İsrail’in Nebileri Gibidir."
"Dünya Ahiretin Tarlasıdır."
"Resulullah (s.a.v)’in doğumunda kisranın sarayının sallanması ve on dört sutunun düşmesi, farisilerin bin yıldır sönmeyen ateşinin sönmesi, sava gölünün kuruması gibi harikulade olayların aslı yoktur."
"Bayanlara Danışınız ve Söylediklerinin Tersini Yapınız."

"Mescitte konuşmak hayvanın otu yediği gibi iyilikleri yer (bitirir)."

"Bilinmeyen Bir Hazine İdim, Bilinmek İstedim Mahlukatı Yarattım Ve Kendimi Tanıttım Beni Tanıdılar."

"Resulullah (s.a.v); cennetin kapısını çalmaya devam ediniz buyurdu, Hz.Aişe (r.a) ne ile deyince açlık ile buyurdu."

"Bilmiyorum (Demek) ilmin yarısıdır.Fakirlik övüncümdür ve onunla övünürüm."

"Her kim baba ve annesinin kabrini her cuma ziyaret eder, o ikisinin veya babasının yanında Yâsin (suresini) okur ise, her âyet ve harfin sayısınca günahları affolunur."

"Sarıkla Kılınan Bir Namaz Sarıksız Kılınan Yirmi Beş Namaza Denktir."


"Yüzükle Kılınan Bir Namaz Yüzüksüz Kılınan 70 Namaza Denktir."

"Hatib minbere çıktığında, namazda yoktur, konuşmakta."

"Sen Olmasaydın (Sen Olmasaydın) Alemleri Yaratmazdım."


"Müezzin Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken şehadet parmaklarının iç ucunu öperek gözlere sürmek."

"Muttaki birinin arkasında namaz kılan kişi Nebi (s.a.v)’in arkasında namaz kılmış gibidir."

"Ümmetimin ihtilafı rahmettir."

"Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidâyet bulursunuz."
"Müslüman’ın artığı (Müslüman’a) şifadır."

"Salihlerin Anıldığı Yere Rahmet İner."

"Beşikten Mezara Kadar ilim tahsil ediniz."


"Kim nefsini bilirse Rabbini de bilmiştir."

"Vatan Sevgisi İmandandır."

"Din akıldır, dini olmayanın aklı da yoktur."
"Zaruretler Haramları Mübah Kılar."

"Beyaz Gül Peygamber Efendimizin terinden, Kırmızı Gül Cebrail’in terinden, Sarı Gül Burak’ın terinden Yaratılmıştır."

"Kalp Rabbin Evidir."

"Kim Satranç Oynarsa İşte O Mel’undur."

"Yemek Esnasında Konuşma’(nın yasaklanması)."

"Kim hacca gider ve ölümümden sonra kabrimi ziyaret ederse, o kişi beni hayatımda ziyaret etmiş gibidir."
"Bilmiyorum (Demek) ilmin yarısıdır."
"Gerçekten Allah kulunu helâl şeyin talebinde yorgun olarak görmeyi sever."

"Adem (a.s.) günahı işlediğinde şöyle der: « Ya Rabbi, Muhammedin hakkı için beni     affetmeni istiyorum ». Allah, « Ey Adem onu yaratmadığım halde Muhammedi nasıl tanıdın » deyince, « Ey Rabbim! beni elinle yaratıp, ruhundan bana üflediğinde başımı kaldırdım ve arşın sütunlarında Lâ ilâhe illallâh Muhammedun Resulullâh yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki, Sen Kendi ismine en sevgili yaratığını izâfe ettin ». Bunun üzerine Allah;  « Doğru söyledin ey Adem! Çünkü o beşer içerisinde bana en sevgili olanıdır. Bana onun hakkı ile dua ettiğinde seni bağışlarım, eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım » der."

"Ümmetimden iki sınıf salâha ererse, insanlar da salâha erer: yöneticiler ve âlimler."

"Kim Kabe’ye hacca gider de beni ziyaret etmezse, bana eziyet etmiştir."

"Sarık ile kılınan namaz sarıksız kılınan namazın yirmi beşine eşittir. Sarık ile kılınan cuma namazı sarıksız kılınan cumanın yetmişine eşittir. Gerçekten melekler sarıklıların cumasına katılırlar, güneş batana dek sarıklılar üzerine salât getirirler."


"Ehli beytim yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz."
 
Kuran Dersi Arapça Site İngilizce Site Almanca Site Uygurca Site Azerice Site Rusça Site
 
 
  Bugün toplam 10 ziyaretçimiz var  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden